Štáty, ktoré sa zúčastnili na medzinárodnom halovom futbalovom turnaji
nepočujúcich žiakov do 16 rokov od roku 1993 do roku 2012 (I. – XX.)

 
    Štát
I.
1993
II.
1994
III.
1995
IV.
1996
V.
1997
VI.
1998
VII.
1999
VIII.
2000
IX.
2001
X.
2002
XI.
2003
XII.
2004
XIII.
2005
XIV.
2006
XV.
2007
XVI.
2008
XVII.
2009
XVIII.
2010
XIX.
2011
XX.
2012
1.    Alžírsko
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.    Azerbajdžan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.    Belgicko
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.    Bielorusko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
5.    Bulharsko
 
 
 
 

 

6.    Česko

 
 

 

7.    Dánsko
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.    Estónsko
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.    Chorvátsko
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
10.    Izrael
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.    Kazachstan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
12.    Kuvajt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.    Litva
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.    Lotyšsko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
15.    Macedónsko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.    Maďarsko

 

 

 

 

 
 
 
17.    Poľsko

 

18.    Rakúsko
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.    Rumunsko

 
 
20.    Rusko
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
21.    Saudská Arábia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
22.    Slovensko

23.    Slovinsko
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.    Ukrajina

 

 

 
 
25.    USA 

(Connecticut)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.    Uzbekistan