Postup pri darovaní 2% zo zaplatenej dane.

Zamestnanec:

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka.
 2. Po vykonaní ročného zúčtovania Vám zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane, t.j. sumu, ktorú nám možte darovať. Táto suma však musí byť aspoň 3,32€, nižšiu sumu nie je možné darovať.

  Na stiahnutie, Tlačivo potvrdenia o zaplatení dane
  vo formate MS WORD 2003
  vo formate RTF
  vo formate PDF
 3. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Pripravili sme pre Vás formulár s vyplnenými údajmi o našom združení.

  Na stiahnutie, Tlačivo vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
  vo formate MS WORD 2003
  vo formate RTF
  vo formate PDF
 4. Vyplnené tlačívá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (prípadne odošlite poštou) najneskôr do 31. apríla na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby - typ A - je nutné vyplniť kolónky v časti VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom vyplníte XII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je suma, ktorú nám môžete venovať, minimálne to však musí byť 3,32€.
 3. Doplňte identifikačné údaje nášho združenia: Športový klub nepočujúcich detí, Tomášikova 36, 080 01 Prešov, IČO: 37785770.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na príslušný daňový úrad.

Právnická osoba:

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% - IV. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
 2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete darovať. Túto sumu môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, pričom minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR.
 3. Doplňte identifikačné údaje nášho združenia: Športový klub nepočujúcich detí, Tomášikova 36, 080 01 Prešov, IČO: 37785770.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na príslušný daňový úrad.

Ďakujeme!